วิธีการจัดส่งสินค้า (Shipping information)

การจัดส่งสินค้าได้ 4 แบบคือ

1. ส่งในประเทศ ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (registered)  (การสั่งซื้อปกติ)
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล (1-3 วันทำการ)
    ต่างจังหวัด (2-5 วันทำการ)
    ค่าบริการจัดส่งฟรีสำหรับยอดสั่งซื้อรวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป กรณีต่ำกว่า 1,000 บาท จะคิดค่าจัดส่งครั้งละ 30 บาท

  
2. ส่งในประเทศ ไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)  (กรณีต้องการด่วนมาก)

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล (1 วันทำการ)
    ต่างจังหวัด (1-2 วันทำการ)
    คิดค่าบริการเพิ่ม 45 บาท ต่อ 1 สินค้า และหากน้ำหนักสินค้า 1,000 กรัมขึ้นไป คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาทต่อการสั่งซื้อ

3. ส่งต่างประเทศแบบลงทะเบียน โดยทั่วไปจะใช้เวลา 9-10 วันทำการ

    คิดค่าบริการตามน้ำหนัก (Kg)

4. ส่งต่างประเทศ FedEx จัดส่งพัสดุโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-4 วันทำการ*

    สองวันทำการ*สำหรับเอเชีย

    สามวันทำการ*สำหรับสหรัฐอเมริกา และ

    3-4 วันทำการ*สำหรับจุดหมายปลายทางในยุโรป

    คิดค่าบริการตามน้ำหนัก (Kg)

หมายเหตุ : จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในวันถัดไปเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 21.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลาทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดๆไป

ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง 

*หากสินค้าเสียหายจากการส่ง ทางบริษัทฯยินดี เปลี่ยนสินค้าให้ โปรดติดต่อกลับภายใน 3 วัน